Naše filozofie

Idea lesního klubu je založena na následujících hodnotách

Pobyt v přírodě

Častý pobyt v přírodě je zásadní pro zdravý rozvoj dětí. Příroda nám poskytuje množství stimulů, které v budově vytvořit nedokážeme. Ať už je to členitý terén, který zvyšuje naši fyzickou odolnost a hrubou motoriku, přírodniny, které podněcují dětskou kreativitu a fantazii, nebo prostředí vhodné k bádání. Pobyt venku nám umožňuje sledovat jednotlivé proměny přírody během roku. To nám pomáhá být s ní více v souladu.

pexels-stephen-andrews-9305063

Individuální přístup

Každé dítě je jedinečné, má jiné zájmy, schopnosti i potřeby. To respektujeme a s ohledem na tento fakt plánujeme vzdělávací i další aktivity. Přistupovat k dětem individuálně nám umožňuje menší a věkově heterogenní skupina dětí.

Respektující komunikace

Učitelé děti laskavě provází. Jemné vedení je založené na vzájemném respektu, dohodě a společné tvorbě pravidel. Místo zákazů bez vysvětlení smyslu vedeme děti k pochopení přirozených důsledků jejich jednání (podle věku a schopností každého dítěte).

kids-participating-treasure-hunt (1)

Jak probíhá vzdělávání

Vzdělávání dětí vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání podle platné legislativy. Zároveň je inspirováno přírodní pedagogikou a alternativními pedagogickými směry a přístupy (waldorfská, montessori nebo intuitivní pedagogika). Důraz klademe na učení prožitkem. Co prožijeme na vlastní kůži, to si zapamatujeme nejvíce. Neučíme se tedy o přírodních jevech z knížek, nýbrž je aktivně vyhledáváme venku.