Provozní informace

Základní informace pro rodiče

Základní informace

 • lesní klub Vlčí mák je provozován spolkem Rosteme s přírodou, z. s.
 • maximální denní kapacita klubu je 15 dětí, které vzdělávají dva průvodci (učitelé)
 • přijímáme děti od 3 do 7 let
 • provozní doba 7:30 – 15:30, při naplněné kapacitě fungujeme od pondělí do pátku
 • varianty docházky: 2 dny, 3 dny nebo 5 dní v týdnu
 • strava zajištěna od Bistra Čistá duše (oběd a odpolední svačina); možnost vlastní stravy
 • zázemí tvoří mongolská jurta na louce na kraji města
 • většinu času trávíme venku, na místní louce, v přilehlém lese a okolní přírodě
 • vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání podle platné legislativy

Ceník

Lesní kluby nemají status mateřské školy dle MŠMT ČR, a nejsou tedy finančně podporovány státem.

Provoz školky je proto hrazen převážně z příspěvků rodičů nebo sponzorských darů.

5 dní v týdnu – 5 000 Kč/měsíc
3 dny v týdnu – 3 700 Kč/měsíc
2 dny v týdnu – 2 500 Kč/měsíc
Sleva pro dva sourozence je 10%.

Podmínky přijetí

 • emocionální vyzrálost – schopnost odpoutat se od rodičů a zapojit se do fungování skupiny

 • komunikace – schopnost dorozumět se, sdělit své potřeby a spolupracovat s průvodcem 

 • fyzická zdatnost – schopnost pohybovat se v nerovném terénu a ujít během výletu alespoň 2 km 

 • sebeobsluha – schopnost základní hygieny (používat záchod nebo nočník, umýt si ruce), schopnost obléknout se, najíst se

Strava

Pitný režim je zajištěn po celý den, nutná je vlastní láhev/termoska.

Obědy i svačiny pro nás připravuje místní Bistro Čistá duše. Jídelníček je zdravý, vyvážený, pestrý a upravený speciálně pro dětskou stravu. Neobsahuje maso.

Stravné se hradí zvlášť a činí přibližně 90 Kč za den (dopolední svačinka, oběd, odpolední svačinka, pitný režim). 

Stravu je rovněž možné zajistit si vlastní z domu.

Adaptace dítěte

Pro co nejsnadnější nástup do lesního klubu je důležité, aby mělo dítě možnost seznámit se s prostředím a především s průvodci společně se svým rodičem. Někomu stačí krátké představení, jiní potřebují delší čas.

Zveme vás, ať strávíte první dny s vaším dítětem, aby v nás mohlo postupně získat důvěru a pocit bezpečí se „svým“ člověkem za zády.

Zároveň vás prosíme, abyste byli jen tichými pozorovateli a nezasahovali nám příliš do programu. Můžete pomoci svému dítěti v přemostění vazby mezi vámi a průvodci a jakmile získá pocit bezpečí, umožnit mu, se od vás odpoutat a užít si s námi den.

Chcete nechat své dítě vyrůstat pod širým nebem?

Přihlaste ho ještě dnes a zajistěte mu tak místo v našem lesní klubu.